Wyszukaj w serwisie:
Grudzień 2014
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
2014-12-21
Kapłan zamordowany przez Ukraińców kandydatem na ołtarze
Spośród 160 duchownych zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich z OUN, UPA, SS Galizien lub...
 
2014-12-21
Poseł PiS w przegrał z Arkadiuszem Sińskim
W  dniach zakończył się sensacyjny proces w Gliwicach. Przeciwko sobie stanęły osoby z tego...

O mnie
Zapraszam
Blog
Moje artykuły
Moje publikacje
Moja poezja
Życie nielegalne
Wywiady
TV, filmy i video
Kościół Ormiański
Fundacja im. Brata Alberta
Kresy Wschodnie
Ludobójstwo
Solidarność
Galerie
Odeszli do Pana
Linki
Home

Blog
Nowe parafie ormiańskie w Polsce   2009-11-28
 

Ogłoszono wczoraj w Warszawie dekret arcybiskupa Kazimierza Nycza o reformie struktur obrządku ormiańskokatolickiego. Reforma ta oczekiwana była od lat.

Przed wojną istniała archidiecezja ormiańskokatolicka we Lwowie, posiadająca 10 parafii. Jej ostatnim ordynariusz był arcybiskup Józef Teodorowicz, zmarły w 1938 r., a ostatnim administratorem ks. infułat Dionizy Kajetanowicz, zamordowany w 1954 r. w obozie radzieckim w Abież na Kołymie. Wielu wiernych zginęło w czasie ludobójstw dokonywanych przez Sowietów, Niemców i nacjonalistów ukraińskich z UPA. Ci ostatni w marcu i kwietniu 1944 r. wymordowali polsko-ormiańskie miasto Kuty nad Czeremoszem.

Ormianie, którzy ocaleli przesiedleni zostali do Polski zachodniej i centralnej, głównie na Dolny i Górny Śląsk. W nowych granicach powstała w 1945 r. jedna jedyna parafia w Gliwicach oraz duszpasterstwa w Gdańsku i Krakowie. To ostatnie prowadzę od 2002 r.

Według nowego dekretu duszpasterstwa przestają istnieć, a w ich miejsce mają działać trzy parafie, z siedzibami w Gliwicach, Warszawie i Gdańsku. Zostały też precyzyjnie określone granice parafii, które biegną według granic diecezji rzymskokatolickich.

Mnie powierzono parafię w Gliwicach, czyli parafię obejmującą teren całej Polski południowej (wraz z Łodzią). Objęciem parafii wiąże się opieka nad jedynem kościołem ormiańskim w Polsce w którym znajduje się koronowany koronami papieskimi obraz Matki Bożej Ormiańskiej z Łyśca k. Stanisławowa.

W pewien sposób koło historii się zatoczyło, bo Łyśca pochodzi rodzina Isakowiczów. Przed tym obrazem ochrzczonych było bardzo wiele moich przodków.  ZŁyśca pochodzą także dwaj arcybiskupi ormiańscy Samuel Cyryl Stefanowicz i Izaaka Mikołaj Isakowicz.

Z kolei w Gliwicach proboszczami byli zasłużeni księża ormiańscy: ks. Kazimierz Romaszkan, więzień syberyjskich łagrów, ks. Kazimierz Roszko, lektor Uniwersytetu Jagielońskiego (następnie duszpasterz w Ziemi Świętej i Chicago) i ks. prof. Krzystosz Staniecki. Dwaj ostatni księża byli duszpasterzami aż trzech obrządków: ormiańsko-, rzymsko- i greckokatolickiego.

Zdjęcia obrazu i kościoła w Gliwicach są na stronie:

http://www.gliwiczanie.pl/Reportaz/mniejszosci/reportaz/mniejszosci_05.htm

Kościół jest bardzo zaniedbany. Nie ma też plebanii. Zostałem więc zwolniony z obowiązku rezydencji, a do Gliwic muszę dojeżdżać kilka razy w miesiącu, co jest bardzo uciążliwe. Nie ma też żadnego uposażenia materialnego. Oczywiście pozostają też dojazdy na msze św. w innych miastach, które do tej pory odprawiałem w Krakowie, Wrocławiu, Oławie czy Łodzi. Będzie to więc praca jak na misjach.

Co do Fundacji im. Brata Alberta, to wszystko pozostaje bez zmian, czyli również dojazdy do filii. Jest to trochę kwadratura koła. Przydałby się helikopter i brat bliźniak.

Matko Boża Ormiańska z Łyśca i Gliwic, módl się za nami!

Zmiana struktur duszpasterskich dla katolików - Ormian w Polsce

Nr 4877/A/2009

D E K R E T

Mając na względzie potrzeby duchowe środowiska Ormian w Polsce oraz w celu zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej wiernym obrządku ormiańskiego, mocą uprawnień powierzonych mi przez Stolicę Apostolską, działając na podstawie kan. 280 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich ustalam, począwszy od 1 grudnia 2009 r., następującą strukturę parafialną w Ordynariacie:

1. Parafia południowa, której siedzibą jest kościół pw. Świętej Trójcy
w Gliwicach, przy ul. Mikołowskiej. Do parafii tej należeć będą wierni mający stałe bądź tymczasowe zamieszkanie w następujących diecezjach Kościoła łacińskiego: diecezji bielsko - żywieckiej, archidiecezji częstochowskiej, diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej, archidiecezji krakowskiej, diecezji legnickiej, archidiecezji łódzkiej, diecezji opolskiej, archidiecezji przemyskiej, diecezji rzeszowskiej, diecezji sosnowieckiej, diecezji świdnickiej, diecezji tarnowskiej, archidiecezji wrocławskiej.

2. Parafia centralna, której siedzibą jest kościół rektorski Res Sacra Miser
w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. Do parafii tej należeć będą wierni mający stałe bądź tymczasowe zamieszkanie w następujących diecezjach Kościoła łacińskiego: archidiecezji białostockiej, diecezji drohiczyńskiej, diecezji ełckiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji kaliskiej, diecezji kieleckiej, archidiecezji lubelskiej, diecezji łomżyńskiej, diecezji łowickiej, diecezji płockiej, archidiecezji poznańskiej, diecezji radomskiej, diecezji sandomierskiej, diecezji siedleckiej, archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko - praskiej, diecezji włocławskiej, diecezji zamojsko - lubaczowskiej.

3. Parafia północna, której siedzibą jest kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku, przy ul. Żabi Kruk 3. Do parafii tej należeć będą wierni mający stałe bądź tymczasowe zamieszkanie w następujących diecezjach Kościoła łacińskiego: diecezji bydgoskiej, diecezji elbląskiej, archidiecezji gdańskiej, diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, diecezji pelplińskiej, archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej, diecezji toruńskiej, archidiecezji warmińskiej, diecezji zielonogórsko - gorzowskiej.

Wszystkich wiernych i duszpasterzy obrządku ormiańskiego w Polsce powierzam macierzyńskiej opiece Maryi i z serca błogosławię.


Warszawa, dnia 20 listopada 2009 r.

† Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski
Ordynariusz dla Katolików Obrządku
Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza
Własnego Obrządku

Ks. dr Janusz Bodzon
Wicekanclerz Kurii
Metropolitalnej


Nr 4999 /A/2009

Dekret nominacyjny na urząd proboszcza

Mając na względzie potrzeby duchowe i materialne Ordynariatu dla wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce, niniejszym, w oparciu o normy kanonów 284 § 1 oraz 288 - 294 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, uwzględniając zgodę wyrażoną przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, mianuję, z dniem 1 grudnia 2009 r., Wielebnego Księdza Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego, prezbitera Archidiecezji Krakowskiej, proboszczem parafii południowej, z siedzibą w kościele pw. Świętej Trójcy w Gliwicach, przy ul. Mikołowskiej, udzielając Mu, zgodnie z kanonem 830 KKKW, upoważnienia do błogosławienia małżeństw, gdy jedno z nupturientów jest obrządku ormiańskiego oraz wszelkiej potrzebnej władzy, uprawnień i przywilejów, które z mocy prawa kanonicznego i przyjętych zwyczajów przysługują proboszczom.
Jednocześnie udzielam Księdzu dyspensy od obowiązków, o których mowa
w kanonie 292 § 1 i 2 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.

Na podjęty trud z serca błogosławię.

Warszawa, dnia 26 listopada 2009 r.

† Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski
Ordynariusz dla Katolików Obrządku
Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza
Własnego Obrządku

Ks. dr Janusz Bodzon
Wicekanclerz Kurii
Metropolitalnej


Nr 4997 /A/2009

Dekret nominacyjny na urząd proboszcza

Mając na względzie potrzeby duchowe i materialne Ordynariatu dla wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce, niniejszym, w oparciu o normy kanonów 284 § 1 oraz 288 - 294 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, uwzględniając zgodę wyrażoną przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego, mianuję, z dniem 1 grudnia 2009 r., Wielebnego Księdza Prałata Cezarego Annusewicza, prezbitera Archidiecezji Gdańskiej, proboszczem parafii północnej, z siedzibą w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku, przy ul. Żabi Kruk 3, udzielając Mu, zgodnie z kanonem 830 KKKW, upoważnienia do błogosławienia małżeństw, gdy jedno z nupturientów jest obrządku ormiańskiego oraz wszelkiej potrzebnej władzy, uprawnień i przywilejów, które z mocy prawa kanonicznego i przyjętych zwyczajów przysługują proboszczom.

Na podjęty trud z serca błogosławię.

Warszawa, dnia 26 listopada 2009 r.

† Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski
Ordynariusz dla Katolików Obrządku
Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza
Własnego Obrządku

Ks. dr Janusz Bodzon
Wicekanclerz Kurii
Metropolitalnej


Nr 4998 /A/2009

Dekret nominacyjny na urząd proboszcza

Mając na względzie potrzeby duchowe i materialne Ordynariatu dla wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce, niniejszym, w oparciu o normy kanonów 284 § 1 oraz 288 - 294 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, mianuję, z dniem 1 grudnia br., Wielebnego Księdza Artura Avdalyana, prezbitera Archidiecezji Warszawskiej, proboszczem parafii centralnej, z siedzibą w kościele rektorskim Res Sacra Miser
w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, udzielając Mu, zgodnie z kanonem 830 KKKW, upoważnienia do błogosławienia małżeństw, gdy jedno z nupturientów jest obrządku ormiańskiego oraz wszelkiej potrzebnej władzy, uprawnień i przywilejów, które z mocy prawa kanonicznego i przyjętych zwyczajów przysługują proboszczom.
Jednocześnie udzielam Księdzu dyspensy od obowiązków, o których mowa
w kanonie 292 § 1 i 2 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.
W związku z objęciem urzędu proboszcza parafii centralnej w Warszawie, zwalniam Wielebnego Księdza, z dniem 1 grudnia br., z funkcji duszpasterza Ormian
w Polsce i proboszcza parafii ormiańskiej w Gliwicach.

Na podjęty trud z serca błogosławię.

Warszawa, dnia 26 listopada 2009 r.

† Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski
Ordynariusz dla Katolików Obrządku
Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza
Własnego Obrządku

Ks. dr Janusz Bodzon
Wicekanclerz Kurii
Metropolitalnej

 
powrót do listy wpisów

Ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski
Studio64 effata
Prawa autorskie do umieszczonych tekstów | Kontakt
Jesteś 12012255 gościem na mojej stronie od godz. 12.00 dnia 01.06.2007
Strona używa plików cookies - wyłączenie obsługi jest możliwe w Państwa przeglądarce